Àrea mercantil

  • Constitució de societats de capital.
  • Modificacions ESTATUTÀRIES de societats.
  • Formulació de comptes anuals i dipòsit a Registre Mercantil.
  • Legalització de llibres comptables.
  • Liquidació de societats.