Àrea Fiscal

  • Confecció i liquidació de les obligacions tributàries. (cartes de pagament i altres declaracions).
  • Contestació de requeriments.
  • Certificats tributaris.
  • Confecció, presentació i seguiment d'ajornament de pagament d'impostos.
  • Planificació fiscal
  • Seguiment mensual de balanços i planificació del tancament de l'exercici.
  • Assessorament fiscal en general.
  • Assessorament, assistència i control d'inspeccions d'Hisenda, de la Generalitat de Catalunya i/o organismes locals.