Àrea comptable

  • Comptabilitat de societats segons Pla General Comptable.
  • Registre d'ingressos i despeses per empreses d'estimació directa normal i simplificada.
  • Registre d'IVA per estimació objectiva.