Àrea laboral

 • Assessorament global en matèria laboral.
 • Preparació i confecció de la nòmina dels administradors.
 • Confecció de nòmines del personal i endarreriments de conveni.
 • Càlcul, confecció i tramesa electrònica d'Assegurances Socials.
 • Certificats de retencions de l'IRPF dels treballadors
 • Càlcul de percentatge d'IRPF per treballador.
 • Altes, baixes i modificacions a la Tresoreria Territorial de la SS.
 • Confecció de contractes de treball i posterior diligència a l'OTG.
 • Càlcul i confecció de quitança.
 • Expedients de Desocupació.
 • Cartes de pagament i resum anual de retencions dels treballadors.